keskiviikko 26. heinäkuuta 2017

Tissit gastropubissa

Eilinen päivä toi tullessaan jälleen julki-imetyskohun. Some-maailmassa kohut merkitsevät aina vahvoja reaktioita; ymmärrystä ja kiitosta, hämmennystä ja kysymyksiä, vastakkainasettelua ja inhoa, riitelyä ja jopa vihaksi luokiteltavaa ulosantia.

Imetykseen - ja etenkin julki-imetykseen - kohdistuva keskustelu aiheuttaa aina poikkeuksellisen myrskyn - miksi? - Pääosin siksi, että imetys kokonaisuutena on kaikkea muuta kuin sitä mitä valtaosa ihmisistä luulee sen olevan.

Suomessa imetystä tuetaan jatkuvasta kehityksestä huolimatta edelleen vajavaisesti sen laajaan ja kiistattomaan hyötyyn nähden; imetykseen liittyviä ongelmia suositellaan liiaksi korvaamaan vaihtoehtoisella, helpommalla ratkaisulla, sivuuttamalla se tosiasia, että imetys ei ole vaihtoehto, vaan ainoa tarve ja halu joka synnyttäneelle äidille luontaisesti kehittyy. Edelleen liian usein imetystaival päättyy kauaskantoiseen pettymykseen. Mahdollisia syitä siihen on paljon - niin paljon, että ranskalaiset viivat loppuisivat kerronnassa kesken.

Näkyvään imetykseen - eli julki-imettämiseen - negatiivisesti suhtautuminen on järjestään seuraus tietämättömyydestä. Julki-imetys ei ole koskaan valinta, jossa äiti päättää imettää lähi-kahvilassa vain siksi, koska kotona imettäminen on tylsää.

Julki-imetys vaatii rohkeutta - päätös edellyttää aikaa ja yksilökohtaista tunnetta. Moni useamman lapsen äiti on julki-imettänyt yhtä lasta, mutta ei toista.

Lapsi määrittää aina sen, että kuinka näkyvästä tilanteesta on kyse - äiti taasen rohkeutensa mukaan paikan... mutta ei koskaan aikaa. Aika on lapsen käsissä. Tänä päivänä julki-imetyspäätökseen vaikuttaa suuresti myös vertaistuki ja koetut tilanteet; rohkeuden saattaa romuttaa yksikin kuultu tai luettu ikävä kokemus.

Niin ikään julki-imetykseen negatiivisesti suhtautuvat eivät tiedä sitä, että imetyksen tarvetta ja imetyskerran pituutta on mahdotonta ennakoida. Käytännössä julki-imetyksen kieltävä halu tai julki-imetykseen kielteisesti suhtautuva ilmapiiri ajaa imettävän äidin vessaan / muuhun määrättyyn yksityiseen tilaan, tai kuten yleensä, estää ylipäänsä äitiä lähtemästä vieraaseen ympäristöön.

Muu kuin imettävän äidin valinnasta johtuva julki-imetykseen puuttuminen on pääsääntöisesti aina vahingollista; se on yksi älyttömämmistä asioista johon tilanteen ulkopuolinen ihminen, tai taho, kokee tarpeelliseksi puuttua. Julki-imetyksen rajoittaminen ei nollaa yksistään äidin sosiaalisia oikeuksia ja henkistä turvaa, vaan vaikuttaa myös laajamittaisesti koko perheen - ja lähipiirin - hyvinvointiin ja liikkuvuuteen. 

Julki-imettämisen rajoittaminen yrityksessä ei kuitenkaan yksistään heikennä tarjonnan laatua nollaan, eikä näin ollen tee yrityksen tuotteesta arvotonta, kokonaisvaltaisesti yhden tähden soopaa. Palvelu ja tarjonta saattaa olla ensiluokkaista niille, jotka voivat siitä rajoituksetta nauttia - lapseton pariskunta, joka kokee turkulaisessa gastropubissa täydellistä nautintoa, saa erilaisen elämyksen kuin se perhe, jonka ydin viettää ruokailuhetken "viihtyisässä tilassa vessojen yhteydessä".

Yritys määrittää ajatuksensa mukaan linjauksen imetyksen suhteen. Allekirjoittanut voi yhden tumman oluen palkkiolla - tai yhteishyvänä vaikka ilman sitäkin - toimia hyvänä neuvonantaja. Se ei ole vaikeaa, se on helppoa.

Se on helppoa, koska tilanteessa ovat vastakkain alati kehittyvä luonnollinen oikeus, terveys ja turva, sekä vastapuolena murto-osa tietämättömiä tai kieroon kasvaneita ihmisiä, jotka kokevat tissit jopa pienen lapsen äidillä seksuaalisuuteen viittaavana ruumiinosina ja imetyksen yleensäkin alastomuutena tai julkisesti sopimattomana.

Suosittelen kaikkia niitä, jotka kokevat julki-imetyksen itselleen sopivaksi, imettämään tarpeen tullen paikasta riippumatta. Ymmärrys kulkee aina perseilyn ja paskojen näkemysten edellä - yhden ymmärtämättömän keskeltä löytyy aina vähintään kymmenen ymmärtäväistä.


#imetystietous #perhe #älkääolkovituntyhmiä

sunnuntai 5. helmikuuta 2017

Imetys ei vaadi perustelua

Imetyksen hyöty? Mikä on imetyksen ja äidinmaidon etu ja hyöty vaihtoehtoiseen ratkaisuun nähden?

- Tämä on vihjaileva, perusteluja edellyttävä ja äidin päätöstä aliarvioiva kysymys mihin valitettavan moni uusi äiti joutuu vastaamaan - ja mikä surullisinta, se esitetään usein perhepiirissä.

On hämmästyttävää, että miksi imetys luetaan edelleen aiheeksi josta vaaditaan perusteluja, ja miksi pitkä imetysrupeama käsitetään usein poikkeuksellisena asiana, johon yritetään toisinaan liittää jopa fanaattisuutta tai äidin pakonomaisia tarpeita.

Perustelun tarvetta ja ennakkoluuloja ei pitäisi esiintyä enää modernissa maailmassa jossa kaikki tutkittu tieto on aina mukana - muutaman hakusanan päässä. Ehkä kyse ei olekaan tiedonpuutteesta, vaan syystä tai toisesta johtuvasta negatiivisesta asenteesta, kohdatusta pettymyksestä tai opituista mielipiteistä.

Äidinmaidon sekä imetyksen hyödyt ja terveysvaikutukset ovat kiistattomat, mutta niiden vahva esiin tuominen kaikissa tilanteissa ei ole aina paras ratkaisu. Niistä voi muodostua viiltävä teräase mikä repii yhä enemmän henkisesti rikki sitä ihmistä, joka on kokenut imetykseen liittyvän pettymyksen.

Media tituleerasi allekirjoittaneen joskus imetysaktivistiksi. Hymähdin. En pidä itseäni aktivistina, vaan ehkä enemmänkin tunteiden tulkitsijana jonka essentiaalinen tehtävä on ymmärryksen kautta tuoda esiin imetykseen liittyvää laajaa kokonaisuutta, mutta myös ymmärtää niitä, jotka eivät ole imettäneet. Ratkaisut imetyksen suhteen eivät määritä koskaan vanhemmuuden hyvyyttä.

Mitä sisältyy imetyksen laajaan kokonaisuuteen?

- Nostaisin esille vaikuttavampina asioina ihmiseen rakentuneen tunteen ja halun. Tunne ja halu tekevät ihmisestä vahvan ja tavoitteellisen, mutta uudessa elämäntilanteessa, joka pitää sisällään kasvanutta vastuuta ja henkistä pyörremyrskyä, on ulkopuolinen tuki ja ymmärrys avainasemassa.

Vaikuttavin ja tärkein tuki tulee läheltä. Lapsiperheessä se tarkoittaa yleensä puolisoa. Äiti nimeää puolisonsa lähes järjestään imetyksen tärkeimmäksi tukijaksi - tämä tarkoittaa sitä, että puoliso on se tekijä, joka usein mahdollistaa imetyksen.

Puolison ei tarvitse tukitoimessaan tuntea imetykseen liittyvää fysiologiaa. Puolison ei tarvitse tietää edes sitä, että miksi lasta imetetään. Se riittää, ettei puoliso kyseenalaista tätä sisäänrakennettua tunnetta, vaan mahdollistaa toimillaan sen luonnollisen halun toteutumisen, joka on tärkeän ihmisen - lapsensa äidin - hyvinvoinnin kannalta merkityksellistä.

Imetyksen jatkuessa pitkään on muistamisen arvoista myös lapsen tarve. Lapsi vieroittaa itsensä rinnalta siinä vaiheessa, kun imetys ei ole enää lapsen tarpeille merkitsevää. Imetys ei muutu koskaan turhaksi; se loppuu ennen kuin siitä tulee turhaa.

Toivoisin, että imetykseen - ja yleensäkin lapsen maailmaan - liittyvässä kokonaisuudessa huomioitaisiin hyötyä käsittelevien tutkimusten sijaan enemmän psykologiaa ja siihen liittyviä syitä ja seurauksia.

Tunne kuitenkin ensisijaisesti määrittää tärkeyden ja mahdollistaa yhdessä ymmärryksen kanssa ihmisten välisen luottamussuhteen.

perjantai 20. tammikuuta 2017

Imetyksen kuuluu vituttaa äitiä - ei isää

Kohtasin eilen nuoren isän - kohtasin keskustelun joka ei ollut tavallisuudesta poikkeava. Päinvastoin.

Aiheena oli vanhemmuus: "isän mitätön rooli, äidin päätökset - mukautuminen äidin isälle luomaan toimenkuvaan tai toimenkuvattomuuteen." Kokonaisuudessa keskustelun suurin negatiivinen vaikuttaja oli imetys. Imetys, joka on omiaan vahingoittamaan niin parisuhdetta kuin tuoreen perhe-elämän yhteistä poteroa.

Mitä on tämä imetys?

- Se on yksi tavallisimmista ristiriitaa aiheuttavista tekijöistä uudessa lapsiperheessä; siitä huolimatta, että se on biologinen normi - luonnollinen ja rahavapaa tapa tuottaa vauvalle ravinto ja monimuotoinen läheisyys.

Biologiseen normiin kuuluu imetyksen lisäksi myös synnytys - imetystä edeltävä vaihe. Doula, eli synnytyksessä ja siihen liittyvässä valmennuksessa toimiva, läsnäoleva tukihenkilö, on sekin vanha keksintö. Niin vanha, että se on edelleen liian tuntematon.

Moni tuleva isä kokee doulan itsensä korvaajaksi, vaikka todellisuudessa osaava doula on se joka mahdollistaa uudelle isälle tärkeän ja positiivisen synnytyskokemuksen. Positiivinen synnytyskokemus on isälle ymmärrystä antava koulutus tulevaan aikaan.

Synnytyksestä on luonnollista matkustaa eteenpäin, monen isän vielä suurempaan murheeseen, eli vauva-aikaan ja imetykseen.

Isä kokee helposti imetyksen vain huonona vaihtoehtona - jatkuvasti toistuvana suoritteena joka ajaa isän roolia syrjään. Imetyksen negatiivista ja tähän sisältyvää epävarmuuden tunnetta korostaa erilaiset vaiheet kuten tiheän imun kaudet.

Ulkopuoliseksi itsensä tunteva isä toimii usein tavalla joka sotii luonnollisuutta vastaan: isä voi jähmettyä sohvalle, ikään kuin pesimään yksin ajatustensa kanssa. Isä voi myös kokea, että imetysaika on vapaa-aikaa itselle - siis aikaa, jonka voi käyttää tilanteen ulkopuolella. Tällaisessa tapauksessa isä ei ymmärrä olevansa se perheen sekatyömies, joka mahdollistaa sen, että äiti voi imettää.

Surullisin - ja liian yleinen - esimerkki on omavaltaisen ratkaisun tehnyt isä joka estää tai yrittää estää imetyksen luuloihin tai pelkoihinsa vedoten - tämä on väkivaltaa, usein tahatonta, mutta väkivaltaa kuitenkin tahattomuudesta huolimatta. Se on väkivaltaa siksi, että imetys on luontaista tunnetta ja tarvetta - imetys ei ole vittuilua ja vaihtoehto säästää rahaa, vaan äitiin rakentunut tahto, tavoite ja tunne. Syystä tai toisesta epäonnistunut tavoite saattaa aiheuttaa pahimmassa tapauksessa syviä henkisiä arpia.

Yksistään jo tämä tosiasia kertoo sen, että kyse on yhdestä elämän suurimmista tunnetiloista.

Isää ei voi kuitenkaan syyttää tietämättömyydestä - eikä vähiten siitä syystä, että mikään taho ei vielä tänäkään päivänä valmenna riittävästi tulevaa isää isyyden monimuotoiseen tietoisuuteen ilman isän oma-aloitteisuutta. Isä on järjestään synnytyksessä sivustaseuraaja ja jatkaa samassa roolissaan myös lapsensa vauva-aikana.

Avaintekijöinä uudessa tilanteessa ja tahdonilmaisussa on aina asenne ja ymmärrys - niiden tärkeys korostuu, kun puhutaan perheestä, eli kaikesta siitä mitä on kotona. Koti on se tila jota kaikella tekemisellä vaalitaan. Tieto ei ole välttämättömyys jos omaa asennetta ja ymmärrystä.

Ymmärtävä isä tuntee, että äitiä vituttaa imetys aina enemmän kuin isää.
Imetys on koko tunneskaala.

Isällä on tunteissaan valinnanvaraa, äidillä ei.